Αρχική Σελίδα - Home Page - GDPR Awareness

Go to content

Εν ισχύ ο Νόμος 4990/2022 της 11ης Νοεμβρίου 2022 για την προστασίας των προσώπων που κάνουν αναφορά σε παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 για το Whistleblowing. >>>>

CubeIQ Whistleblowing Platform: Ένα Σύγχρονο Κανάλι για την Αναφορά Παραβιάσεων. >>>>

GDPR Awareness

Ο ιστότοπος www.gdpr-awareness.eu δημιουργήθηκε την 25η Μαΐου 2018, με στόχο την διαρκή ενημέρωση των Ελληνικών Εταιριών, Οργανισμών και Επαγγελματιών με τους κανόνες και τις εξελίξεις του GDPR.

Ο Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της ΕΕ στις 14 Απριλίου 2016 με τον κανονισμό αριθ. 2016/679 και τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ως κανονισμός εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ, στις 25 Μαΐου 2018, όπου οι εταιρείες και οι οργανισμοί που δεν συμμορφώνονται θα αντιμετωπίσουν σοβαρά πρόστιμα.
Σκοπός του GDPR

Ο νέος Γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αντικαθιστά την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 95/46/ΕΚ και αποσκοπεί:
  • Στην εναρμόνιση των νομοθεσιών περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη,
  • Στην προστασία και ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ, και
  • Να επαναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ προσεγγίζουν τη διαχείριση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.
Ο GDPR θα απαιτήσει επίσης πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ανεξάρτητων αρχών όπως "Εποπτικές Αρχές" και "Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων".
Συμμόρφωση Κατά GDPR

Εάν η εταιρεία σας είναι μια από την πλειονότητα των εταιριών που δεν έχουν προετοιμαστεί πλήρως, επικοινωνήστε μαζί μας και μπορούμε να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις ώστε να συμμορφωθείτε αποτελεσματικά και να γίνετε συμβατοί με τον GDPR.

Ο GDPR είναι νόμος στην ΕΕ

Η 25η Μαρτίου 2018 είναι παρελθόν και o GDPR είναι νόμος στην ΕΕ.

Έχουμε συνεχή επικοινωνία από εταιρίες και επαγγελματίες που ανησυχούν για την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Εταιρίες, οργανισμοί και επαγγελματίες οι οποίοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να σκέφτονται την 25η Μαΐου ως μια Τελική Προθεσμία. Εφ’ όσον έχετε αρχίσει ή πρόκειται να αρχίσετε σύντομα τις εργασίες συμμόρφωσης με τον GDPR, με ορίζοντα συμμόρφωσης πριν το τέλος του 2018, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε.

Έχουμε σχεδιάσει διαδικασίες με τις οποίες μπορείτε αν ξεκινήσετε την συμμόρφωσης σας άμεσα, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σας όσον αφορά τον βαθμό συμμόρφωσης εντός μιας εβδομάδας και να παράγετε τις πρώτες αναφορές εντός δύο εβδομάδων.

Ποιούς Αφορά
Αφορά όλους τους οργανισμούς, εταιρίες και επαγγελματίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.
Αφορά εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα Πολιτών της Ευρώπης.

© 2018 - 2023 CubeIQ Limited
Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα
Όνομα και Επώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνο, email
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία
Φύλο
Οικογενειακή κατάσταση
Επάγγελμα
Διεύθυνση εργασίας
ΑΦΜ
Οικονομική κατάσταση
Φυσικά χαρακτηριστικά
...
Τι είναι Ειδικά Δεδομένα
Ιατρικά, Θρησκευτικά, και Πολιτικά δεδομένα
Eρωτικές προτιμήσεις
Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία, ομάδες δράσης
Φυλή
Συνδικαλιστική δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες
Συνήθειες και ενδιαφέροντα
...
GDPR Services On Time
GDPR Services
CubIQ Limited
2024.01.30.v1.10.r2.40.29
Back to content